About / Kuhusu

Spread the love

Mission Statement

Taarifa ya utume

Development and Empowerment of Society works toward building a better model that promotes creativity and provides residents with the means to improve their situation, deal with complex challenges, and break the cycle of poverty, both for refugees and for our host community.

Maendeleo na Uwezeshaji wa Jamii hufanya kazi kuelekea kujenga muundo bora zaidi unaokuza ubunifu na kuwapa wakazi njia za kuboresha hali zao, kukabiliana na changamoto changamano, na kuondokana na mzunguko wa umaskini, kwa wakimbizi na kwa jumuiya inayowakaribisha.

We do this through empowering the refugee community so that it may confidently develop and make positive use of its potential. We encourage greater self-reliance within the community through teaching language and life skills, working toward establishing a strong educational system, promoting the wellbeing and safety of children, organizing sports activities for children under the age of 18, advocating for a better quality of life for the community as a whole, and pioneering community health and environmental programs.

Tunafanya hivyo kwa kuiwezesha jumuiya ya wakimbizi ili iweze kujiendeleza na kutumia vyema uwezo wake. Tunahimiza watu wajitegemee zaidi ndani ya jumuiya kupitia kufundisha lugha na stadi za maisha, kujitahidi kuweka mfumo thabiti wa elimu, kuendeleza ustawi na usalama wa watoto, kuandaa shughuli za michezo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 18, kutetea maisha bora. kwa jamii kwa ujumla, na kuanzisha mipango ya afya na mazingira ya jamii.


Our Values

Yaadili Yetu

 • Respect each other’s humanity and dignity;
 • Treat each other with fairness;
 • Accept each other, knowing that each of us is gifted with talents and has the potential to help others;
 • Be transparent and accountable;
 • Respect diversity in all its manifestations;
 • Be inclusive and fair;
 • Encourage full and equal participation.
 • Heshimu utu wa kila mmoja;
 • Mtendeaneni kwa haki;
 • Mkubaliane, mkijua kwamba kila mmoja wetu amejaliwa vipaji na ana uwezo wa kuwasaidia wengine;
 • Kuwa muwazi na kuwajibika;
 • Heshimu utofauti katika udhihirisho wake wote;
 • Kuwa mjumuisho na mwadilifu;
 • Himiza ushiriki kamili na sawa.

To view our reports, please click on the image. The document will download to your device.


Our Team / Timu Yetu

Kadjosi Matabishi
Diploma, Pedagogy, Counselor, Certified Child Rights and Protection Trainer.

Mwanadiplomasia, Ualimu, Mshaur, Mkufuzi wa Haki za Watoto na Mfufunzi wa Ulinzi.

Alex Tumaini Majaliwa
Diploma, Certificate in Public health. Clinical doctor.

Mwanadiplomasia, Cheti katika Afya ya Umma. Daktari wa kliniki.

Furaha Abekya
Diploma Community Development and Social Work. Counselor and teacher to disabled children.

Maendeleo ya Jamii ya Kidiplomasia na Kazi ya Jamii. Mshauri na mwalimyu wa watoto wenye ulemavu.

Exit mobile version
%%footer%%