DES films / Filamu za DES

Spread the love
The cast and crew of Never Give Up, first production of the DES Film Group. / Waigizaji na wafanyakazi wa Never Give Up, utayarishaji wa kwanza wa Kikundi cha Filamu cha DES.

In June 2021, Mr. Ronen Geffen began holding community meetings during which he heard the concerns of the community. This led to the formation of the DES film program. Youths, men and Women are encouraged to learn about film production and to relate their stories through filming and documentaries. Mr. Geffen gifted our group with a camera. Now we are filming documentaries and other stories to educate people inside and outside of the camp on the reality of life at Kakuma Refugee Camp.

Mnamo Juni 2021, Bw. Ronen Geffen alianza kufanya mikutano ya jumuiya wakati ambao alisikia wasiwasi wa jamii. Hii ilisababisha kuundwa kwa programu ya filamu ya DES. Vijana, wanaume na Wanawake ni kuhamasishwa kujifunza kuhusu utayarishaji wa filamu na kusimulia hadithi zao kupitia utayarishaji wa filamu na hali halisi. Bw. Geffen alikipa kikundi chetu kamera. Sasa tunarekodi filamu za hali halisi na hadithi nyingine ili kuelimisha watu ndani na nje ya kambi kuhusu uhalisia wa maisha katika Kambi ya Wakimbizi ya Kakuma.

The first production of the DES film group known as the Real Men of Kakuma Refugee Camp, Never Give Up outlines a few of the challenges faced by camp residents and presents ways to overcome them to create better lives for men and their families.

Utayarishaji wa kwanza wa kikundi cha filamu cha DES kinachojulikana kama Wanaume Halisi wa Kambi ya Wakimbizi ya Kakuma, Never Give Up unaonyesha changamoto chache zinazowakabili wakazi wa kambi hiyo na inatoa njia za kuzishinda ili kuunda maisha bora kwa wanaume na familia zao.

Who To Blame, Part 1 / Nani wa kumlaumu, Sehemu ya 1

Who To Blame, Part 2 / Nani wa kumlaumu, Sehemu ya 2

Exit mobile version
%%footer%%