Our Allies / Wahsirika Wetu

Spread the love
Macaco Tamerice  
Sociologist and life coach for meaningful relationships specialized in community-building, inner transformation, leadership and conflict resolution. Ms. Tamerice is also President of the NGO Damanhur Education and has been a precious ally since 2020. For more information on the support provided by Damanhur Education, please click here.

Mwanasosholojia na mkufunzi wa maisha kwa uhusiano wa maana uliobobea katika ujenzi wa jamii, mabadiliko ya ndani, uongozi na utatuzi wa migogoro.


Meg Walker and Morey Bean
Meg Walker is an architect, planner and creative place maker. Now semi-retired, Meg was Senior Vice President of Project for Public Spaces. She now teaches placemaking management at the Pratt Institute. Morey is an architect and public artist. Now semi-retired, he founded and operated the Colorado Architecture Partnership and was honored as the American Institute of Architects’ Colorado Architect of the Year in 1999.  He now collaborates with Native American community members in Colorado, including placement of “The Soldier’s Veil”, a protest covering of a Civil War Monument in Boulder for Indigenous Peoples’ Day in 2019. 

Meg Walker ni mbunifu, mpangaji na mtengenezaji wa mahali pa ubunifu. Sasa amestaafu, Meg alikuwa Makamu wa Rais Mwandamizi wa Mradi wa Nafasi za Umma. Sasa anafundisha usimamizi wa nafasi katika Taasisi ya Pratt. Morey ni mbunifu na msanii wa umma. Sasa nusu ya kustaafu, alianzisha na kuendesha Colorado Architecture Partnership na aliheshimiwa kama Taasisi ya Marekani ya Wasanifu’ Colorado Architect ya Mwaka katika 1999. Sasa anashirikiana na wanachama wa jamii ya asili ya Amerika huko Colorado, ikiwa ni pamoja na uwekaji wa “The Soldier’s Veil”, maandamano ya kufunika Monument ya Vita vya Kiraia huko Boulder kwa Siku ya Watu wa Asili katika 2019.

Amena Bal
Healer, permaculturist, GEN – Global Ecovillage Network ambassador on a  mission to share and spread regenerative living through the path of loving-kindness and integral ecosystem sensing and designing. 

Mponyaji, mtaalamu wa kilimo, GEN – balozi wa Global Ecovillage Network kwenye dhamira ya kushiriki na kueneza maisha ya kuzaliwa upya kupitia njia ya wema na hisia na muundo wa mfumo ikolojia.


Rosanna Sylvestro
Rosanna Silvestro lives in Sydney, Australia and met the members of DES, V.V. and YEDA from Kakuma Refugee Camp through online networks in early 2021. Over the years Rosanna Silvestro, the founder of Origins Permaculture Education & Research, has worked primarily with communities in West Africa and has aimed to build value within the Permaculture community by supporting education and professional development. Origins Permaculture Education and Research harnesses a successful history of grassroots training and activism to encourage informed cooperative efforts.

Rosanna Silvestro anaishi Sydney, Australia na alikutana na wanachama wa DES, V.V. na YEDA kutoka Kambi ya Wakimbizi ya Kakuma kupitia mitandao ya mtandaoni mapema 2021. Kwa miaka mingi Rosanna Silvestro, mwanzilishi wa Origins Permaculture Education &Research, amefanya kazi hasa na jamii katika Afrika Magharibi na amelenga kujenga thamani ndani ya jamii ya Permaculture kwa kusaidia elimu na maendeleo ya kitaaluma. Asili Elimu ya Permaculture na Utafiti huunganisha historia ya mafanikio ya mafunzo ya msingi na uanaharakati ili kuhamasisha juhudi za ushirika.

Hélène Montpetit
Communications specialist, writer, editor and visual artist with decades of experience supporting top executives in the fields of energy, law and community building.

Mtaalamu wa mawasiliano, mwandishi, mhariri na msanii wa kuona na uzoefu wa miongo kadhaa kusaidia watendaji wa juu katika nyanja za nishati, sheria na ujenzi wa jamii.