DES Film Group Working on Second Project / Kikundi cha Filamu cha DES kinachofanya kazi kwenye Mradi wa Pili

Spread the love
Amazing story coming soon / Hadisi Nzuri Inakuja mda si murefu

The DES film group is in rehearsals and will soon be filming its second project.
“We are coming with a great story,” says Director Kadjosi Matabishi. “It is entitled Stop Early Marriage.”
The group’s first production, Never Give Up, is currently in post-production and we look forward to letting our followers know about its release early in the new year.

Kikundi cha filamu cha DES kiko katika mazoezi na hivi karibuni kitarekodi mradi wake wa pili.
“Tunakuja na hadithi nzuri,” anasema Mkurugenzi Kadjosi Matabishi. “Inaitwa Acha Ndoa ya Mapema.”
Toleo la kwanza la kikundi, Never Give Up, linachapishwa kwa sasa na tunatarajia kuwafahamisha wafuasi wetu kuhusu kuchapishwa kwake mapema mwaka mpya.

Leave a Reply

%d bloggers like this: