Permaculture for Children / Kilimo cha permaculture kwa watoto

Spread the love

Teaching children permaculture principles prepares them to grow food and to be good leaders in the community.

Please consider becoming a DES donor. Your contribution could help us purchase tools and seeds.

Kuwafundisha watoto kanuni za kilimo permaculture huwaandaa kukua chakula na kuwa viongozi wazuri katika jamii.

Tafadhali fikiria kuwa mfadhili wa DES. Mchango wako unaweza kutusaidia kununua zana na mbegu..

Leave a ReplyCancel reply

Exit mobile version
%%footer%%